Coach in Haarlemmermeer

Coach Marco

Coach Marco

drs. Marco Koning is Registerpsycholoog Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP en Coach en heeft ruim 15 jaar ervaring met ontwikkelen van individuen en groepen. Hij heeft voor verschillende bedrijven gewerkt aan talent-, leiderschaps- en teamontwikkeling. In de afgelopen jaren is hij zich naast deze werkzaamheden specifiek gaan toeleggen op individuele coaching op de gebieden werk, privéleven, zingeving, balans en keuzes.  Marco heeft ruime ervaring met het coachen van professionals en leidinggevenden in organisaties.

Welke vraagstukken

•    Ervaart u veel stress en wilt u het risico op een burn-out verkleinen?

•    Heeft u het gevoel te worden geleefd en wilt u meer leiding krijgen over uw eigen leven?

•    Wilt u meer uit uzelf halen als leidinggevende?

•    Denkt u dat u niet tot bloei komt?

•    Wilt u meer innerlijke rust en tevredenheid ervaren?

•    Wilt u zelfstandig belangrijke keuzes maken op gebied van loopbaan, privéleven en zingeving?

•    Wilt u begeleid reïntegreren op uw werk? Of wilt u een werknemer begeleid laten reïntegreren?

“Mijn insteek”

“Ik geloof in het aanpassend vermogen van mensen; mensen kunnen hun gedrag veranderen. Dit vanuit de waarden die mensen belangrijk vinden in hun leven. Ik begeleid mensen in het zoeken naar die waarden, zichzelf te waarderen, zich de juiste vragen te stellen en te kijken naar hun eigen gedrag. Ik ben oordeelvrij en zoek samen op een uitdagende en creatieve manier naar nieuwe mogelijkheden om oude patronen te doorbreken.” De theoretische insteek is de Acceptance and Commitment Therapy en de begeleiding is een combinatie van face to face gesprekken en e-coaching.

Het bewijs voor de Coach door de Gecoachte

Een goede verbinding tussen coach en de gecoachte is van groot belang. Dit bestaat uit een “klik” tussen de coach en de gecoachte EN de mogelijkheid om buiten de coach-sessies om contact te houden. Hiervoor wordt een online vertelsysteem (CoachConnect) gebruikt waarmee de gecoachte met de coach deelt wat hij/zij heeft meegemaakt. Dit kunnen zowel negatieve als positieve ervaringen zijn. Over deze ervaringen worden enkele vragen beantwoord. Dit alles is zichtbaar voor de coach in een dashboard. En ook voor de gecoachte. Zo kan de gecoachte (of evt. de werkgever) zelf ontwikkelingen evalueren.

Betaling

Een coachgesprek duurt 50 minuten en kost €90,- exclusief BTW. Een traject wordt door de meeste zorgverzekeraars niet vergoed omdat het coaching is.

Via PGB
Mensen met een PersoonsGebondenBudget kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen.

Via het UWV
Als u een uitkering ontvangt, dan kunt u bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiele middelen ten behoeve van uw herstel en reintegratie. U kunt met uw UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan u beschikbaar waarmee u uw coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Via uw werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren.

Via de Arbo-dienst van uw bedrijf
Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie. Hierbij dient u contact op te nemen met de bedrijfsarts.

Via de belasting
Wanneer u als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kunt u deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Mail voor een gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek

Vrijblijvend kennismakingsgesprek