Het idee om iets met en voor coaches te doen ontstond door mijn eigen ervaring als coach. Jarenlang heb ik mensen, teams en organisaties gecoacht. Dat deed ik ook als onderdeel van een team mensen die hierin actief waren. Maar waarin was ik als coach nu goed, waarin waren mijn collega’s goed? Hoeveel rendement had ik als coach en mijn collega’s? Waren er mensen met specifieke vraagstukken/issues die ik juist wel of juist niet goed kon begeleiden? Kortom ook al wist ik dat ik als coach nuttig werk verrichtte, ik had zelf veel vraagtekens over het zichtbaar en/of meetbaar maken van dat nut.

CoachConnectrondklein

De coach kan tussen de coachsessies evalueren hoe het met de coachee gaat. De coach en de coachee zijn met elkaar verbonden door de verhalen van de coachee.

De aanleiding

Het faciliteren van de verbinding tussen coach en de gecoachte (coachee) buiten de sessies om was het eerste waarvan ik overtuigd was dat we met PNI4 van toegevoegde waarde zijn. Ik toetste bij meerdere coaches of ze hier eventueel behoefte aan hebben en dat was zo. Dus met een aantal coaches startten we een mooi project: CoachConnect.

De aanpak

In de eerste fase van het project maakten we de behoefte van de coaches Tinder Life & Loopbaan Coaching, Kirk Wornum Consultancy scherp. Vervolgens bouwden we een kort vertelpunt waarin coachees hun reflecties konden schrijven over ervaringen tussen de coachsessies in. De coaches maken afspraken me de coachee voor welke ervaringen zij CoachConnect gaan gebruiken. Bijvoorbeeld over momenten waarop ze succes ervaren, of twijfelen over iets of iets geprobeerd hebben. Vervolgens beantwoorden ze vragen zoals welke titel men de gebeurtenis geeft en hoe men de gebeurtenis had ervaren.

Zo verzamelden we ruim 220 reflecties van mensen met verschillende culturele achtergronden. In een workshop deelden de coaches ruim 25 van die reflecties met ons. Samen filterden we de verhaalelementen uit die reflecties. Hier een voorbeeld van een clustering van een groep:

Themes

StoryThemes gemaakt door de coaches op basis van ruim 200 coachee ervaringen.

Hiervan maakten we samen met de coaches een set aan vragen waarmee coachees meer inzicht delen over hun ervaringen en de omstandigheden daaromheen. Deze set gebruikten we voor het configureren van CoachConnect systeem waarmee we nu ervaringen verzamelen van coachees. Binnenkort kan dit ook via een App waardoor de coachee daadwerkelijk vanuit de broekzak kan vertellen.

Uiteraard is er ook een dashboard gemaakt voor de coaches met daarop alle data en ervaringen:

Dash

Screenshot van het CoachConnect dashboard voor coaches.

Het dashboard toont alle data. Bijvoorbeeld de evaringen per coachee in de loop van de tijd en hoe de coachees drie driehoeken  invullen na het delen van hun ervaring. In de rechter driehoek staan de resultaten van de vraag in hoeverre mensen geleid werden door hun Gedachten, Gevoelens of Waarden. De gekleurde stippen corresponderen met de waarde die mensen geven aan hun ervaring van zeer positief (donkergroen) tot zeer negatief (donkerrood). Als je het echte dashboard een stip in de driehoek aanklikt dan kan je vervolgens het bijbehorende verhaal lezen dat de coachee heeft gedeeld.

Dat is mooi, maar wat levert het nu eigenlijk op?

Het antwoord hierop is divers. Volgens de coaches is de eerste winst dat ze een veel beter zicht krijgen op wat coachees meemaken tussen de coachsessies in. Doordat een coach niet meer hoeft te vragen wat er is gebeurd tussen de twee bezoeken in, kan een veel krachtigere coachsessie worden gehouden.

De coach kan met het dashboard erbij in het bijzijn van de coachee een eventuele verandering eenvoudig waarnemen en evalueren. Coaches onderling kunnen aan de hand van patronen bespreken wat wel en niet werkt in bepaalde situaties als een manier van intervisie houden. En een organisatie kan zien wat de toegevoegde waarde is geweest van coaching van hun medewerkers. Er zijn vast nog wel wat meer opbrengsten te benoemen. Maar om eerlijk te zijn, daar zijn we nu nog niet beland. We zijn nu drie maanden bezig met het ontwikkeltraject en ik verwacht dat we eind oktober veel meer kunnen zeggen over de opbrengsten in de praktijk. Als coach ben ik zo enthousiast geworden dat ik zelf het coachen weer heb opgepakt. En wat een rijke informatie levert het mij op in de interactie met mijn coachees.