Als Registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie ben ik gespecialiseerd in de individuele werkende mens en de werkende mens in groepen en organisaties.

In mijn werk laat ik me niet beperken door een bepaalde benadering. Het vraagstuk is leidend. Mijn aanpak is toepassingsgericht en gericht op de dagelijkse praktijk van het werk, de omstandigheden en de context van een persoon, groep, afdeling of organisatie. Ik zoek samen met betrokkene(n) naar datgene wat werkt voor een individu, een team of organisatie. Mijn stijl is empathisch, direct en respectvol.

Mijn specialisme is structuur en overzicht creëren in complexe en dynamische omgevingen. Door mijn eerdere werkervaringen ben ik gescreend op het hoogste veiligheidsniveau, ik ben gewend om datgene dat ik toevertrouwd krijg bij me te houden en daar zorgvuldig mee om te gaan. In verschillende omgevingen functioneer ik als vertrouwenspersoon en ben ik adviseur op het vlak van integer handelen.