Evaluatie Veranderproces

Als verandermanager zocht ik in het verleden regelmatig hoe ik zicht kon krijgen op het veranderproces dat ik begeleidde vanuit het perspectief van mijn klant, werknemers van mijn klant of klanten van mijn klant. Googelen op evaluatie veranderproces leverde dan veel hits op. Maar niet dat waar ik naar zocht; een eenvoudige methode die me continue zicht gaf op bepaalde vragen.

Als (verander)manager wilde ik namelijk het veranderproces of het effect van veranderingen evalueren. Mijn wens was om continue zicht te hebben op bijvoorbeeld de beleving van het personeel tijdens een organisatieverandering zodat we tijdig konden bijsturen. Want in veranderprocessen is het van belang om een sterke verbinding te onderhouden, met het veranderproces EN met de mensen die zijn betrokken. Zodat je gewenst gedrag kan bekrachtigen, kan faciliteren, uit kan vergroten en tijdig kan inspelen op ongewenst gedrag of veranderingen.

Evaluatie veranderproces op innovatieve wijze

Wij, StoryConnect met BPA-Koning, hebben de methode en de tools ontwikkeld om het veranderproces te evalueren bijvoorbeeld vanuit het perspectief van werknemers of klanten. Door op een innovatieve wijze een stroom van gestructureerde, snelle dataverzameling op gang te brengen. Met als resultaat continue overzicht en inzicht met behoud van de brongegevens. Rapporteren kan dagelijks zonder tussenkomst van experts. U krijgt zo in dynamische en complexe omgevingen een uitgebreid beeld van wat leeft binnen een team, afdeling of organisatie of bij uw klanten. Hierdoor heeft u nagenoeg een actueel zicht op de situatie. U kunt op korte termijn aanpassen aan nieuwe inzichten en nieuwe kansen, risico’s en mogelijkheden en de effecten van interventies en ongeplande gebeurtenissen zien.

Wetenschappelijke verantwoording

Onze aanpak maakt gebruik van wetenschappelijk verantwoorde instrumenten in complexe omgevingen. Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken en statistische analyses worden gebruikt om zicht te krijgen op patronen en zwakke signalen. In deze omgevingen leveren klassieke onderzoeksmethodes een beperkt zicht op de situatie.

In eventueel vervolgonderzoek kunnen klassieke onderzoeken wel zinvol worden uitgevoerd, hypotheses worden getoetst en modellen worden bevestigd of gefalsificeerd.

Uitleg

Bent u geïnteresseerd? Wij leggen u graag uit hoe u een betrouwbaar zicht krijgt in wat speelt binnen uw organisatie.