Psychologische selectie

BPA-Koning kan u ondersteunen bij het samenstellen, uitvoeren en evalueren van Psychologische onderzoeken. Ruime ervaring hebben we in:

  • opzetten en afname van psychologische interviews;
  • opzetten en afname van groepstaken;
  • samenstellen en afname van capaciteitentesten;
  • behandelen van bezwaarschriften conform Algemeen Standaard Testgebruik NIP;
  • ontwikkelen en evalueren van een selectieproces bijvoorbeeld bestaande uit: capaciteitentesten, persoonlijkheidsonderzoek en werksteekproeven (job samples)

Uitbesteden Psychologische Onderzoeken

Psychologische Onderzoeken worden vaak uitbesteed aan selectiebureaus. Dat heeft vele voordelen en ook enkele nadelen. Een groot voordeel is bijvoorbeeld het gestandaardiseerd kunnen afnemen van selectietesten. Dit betekent dat kandidaten onder dezelfde condities testen kunnen maken. Ook beschikken selectiebureaus over een breed scala aan testen en kennis om testen te kunnen afnemen en te kunnen interpreteren.

Een issue dat in veel situaties speelt is het beperkte zicht van de selectiepsycholoog of van het selectiebureau op het daadwerkelijke werk waarvoor wordt geselecteerd. Door werkbezoeken, meeloopdagen wordt het beeld van de selectiemedewerkers vergroot. Waardoor het risico van een mismatch kleiner wordt. Voorpellen of iemand toekomstig gedrag zal vertonen, wordt meestal gedaan door te vragen naar in het verleden vertoond gedrag.

Wilt u meer gebruik maken in het aannameproces van nieuw personeel van de kennis en expertise van uw medewerkers? Hiervoor hebben we een proces ontworpen waarbij werknemers actief betrokken zijn en in dialoog zijn met mensen die deelnemen in de selectie. Waarbij anonimiteit en objectiviteit is gewaarborgd. Uw eigen werknemers een grote stem geven in het psychologisch onderzoek van nieuwe collega’s kan, vraag ons naar uitleg over deze innovatieve methode.